شرایط عضویت

 
 
برای عضویت فرم عضویت را از دکمه (عضویت) دانلود کرده فرم سمت راست را تکمیل کنید از لینک فدراسیون و بیمه ورزشی و فرم پزشکی در ذیل استفاده نمایید

عضویت فدراسیون کوهنوردی

بیمه ورزشی

بیمه ورزشی

بیمه ورزشی
uform id="2" name="شهریه سالیانه مبلغ650هزارتومان"]
 
q