شهریور 22, 1400

برنامه هفته دوم

تمرین سنگ نوردی زمان : پنج شنبه هر هفته مکان : سایت سنگ نوردی ازگی هزینه : اعضاء ۵۰۰۰۰ مهمان ۷۰۰۰۰ اهداف اموزش : قواعد سنگنوردی […]
شهریور 22, 1400

برنامه هفته سوم

شهریور 23, 1400

برنامه هفته اول

اولین برنامه باشگاه درسال ۱۴۰۰ نوع برنامه : گلگشت محل اجرا : کرج دره وسیه تاریخ اجرا : جمعه۲۰فروردین ساعت حرکت : ۷:۰۰ زمان اتمام برنامه […]
شهریور 26, 1400

برنامه هفته چهارم